1. Het lid zal de eer van de sportschool nooit schaden, doch alleen bevorderen.
 2. De ingeschrevene verklaart uit medisch oogpunt dat er geen bezwaar bestaat om vechtsport te beoefenen.
 3. Het deelnemen aan wedstrijden/trainingen vind plaats op eigen risico.
 4. Tijdens vakanties/feestdagen wordt de contributie gewoon doorbetaald.
 5. Wilt u uw lidmaatschap beeindigen moet dit 1 maand van te voren gebeuren anders wordt de contributie gewoon doorberekend. (dus als u bijvoorbeeld 1 november opzegt moet u 1 maand doorbetalen in dit geval december)
 6. De maandelijkse contributie wordt geïnd via automatische incasso.
 7. Wilt u er voor zorgen dat voordat contributie van uw rekening word afgeschreven voldoende saldo op uw rekening aanwezig is zodat wij de contributie op tijd in onze administratie kunnen verwerken.
 8. Bij niet tijdig nakomen van betaling zijn wij noodgedwongen een incassobureau in te schakelen, de extra kosten zullen dan voor rekening van de klant zijn.
 9. Tijdens de trainingen moet u zorgen voor een verzorgd lichaam, kort geknipte nagels en geen sieraden dragen.
 10. Het karatepak/Thai/Kickbokskleding dient schoon te zijn.
 11. Het is verboden ten eigen bate lessen te verzorgen zonder toestemming van de trainer.
 12. Men moet op tijd op de training aanwezig zijn.