Klik op de blauwe pinpoints voor de exacte locaties van onze dojo’s te Buchten (Keerweg 62, voormalige lagere school), Born (Putstraat 107, gymzaal lagere school), Sittard (B. Corbijestraat 58, Basisschool de Tovertuin) en Geleen (Rijksweg-Noord 43, Gymzaal S.B.O. school).